Компанія з управління активами

Приватне акціонерне товариство «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ»

Законодавством передбачено, що засобами інвестиційних фондів розпоряджаються компанії з управління активами.

Інвестиційну діяльність шляхом та в інтересах ВПІФНЗ «БЛАГО ІНВЕСТАКТИВ» здійснює Компанія з управління активами ПрАТ “ПРІНКОМ”, яка має багаторічний досвід роботи на фондовому ринку, бездоганну ділову репутацію, високий професіоналізм, що забезпечує довіру клієнтів.

ПрАТ “ПРІНКОМ” здійснюватиме повний супровід діяльності фонду (фінансовий, бухгалтерський, податковий, юридичний, документальний тощо), а також забезпечуватиме відповідність складу та структури активів Фонду всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо складу та структури активів пайового недиверсифікованого венчурного закритого інвестиційного фонду.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 20542223

Адреса: вулиця Василіянок, будинок 22, місто Івано-Франківськ, Україна, 76019

АД № 034306 ліцензія НКЦПФР про професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

1994 року розпочала діяльність

Понад 35 тисяч громадян України стали учасниками фондів під управління «ПРІНКОМ».

З 1994 року розпочала свою діяльність

З 2004 року член Української асоціації інвестиційного бізнесу.

З 2005 року управляє активами Відкритого недержавного пенсійного фонду «Прикарпаття»

Депозитарна установа

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ОНІКС-ІВА»

Важливою складовою діяльності інвестиційних фондів є цінні папери, які ними випускаються (емісія) та передаються у власність інвесторів.

Депозитарна установа – це юридична особа, яка є професійним учасником ринку цінних паперів і надає послуги зі зберігання цінних паперів та обліку переходу прав власності на цінні папери, що в установленому порядку отримала від НКЦПФР ліцензію на провадження діяльності депозитарної установи.

Зберігання цінних паперів фонду blago.invest та обліку переходу прав власності на них забезпечує провідна депозитарна установа Івано-Франківщини ТОВ «ОНІКС-ІВА», що має 20-річний досвід діяльності

ТОВ “ОНІКС-ІВА” є провідною на Прикарпатті депозитарною установою, яка надає весь комплекс депозитарних послуг.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 24680821

Адреса: вулиця Василіянок, будинок 22, місто Івано-Франківськ, Україна, 76019

АЕ No 263370 від 12.10.2013 Ліцензія НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи із необмеженим строком дії.

АЕ No 185123 від 14.10.2012 Ліцензія НКЦПФР на брокерську діяльність торгівця цінними паперами з необмеженим строком дії,

АЕ No 185124 від 14.10.2012 Ліцензія НКЦПФР на дилерську діяльність торгівця цінними паперами з необмеженим строком дії.

1997 року розпочала свою діяльність

No 139 від 29.04.2004 Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Аудиторська фірма

Товариство з обмеженою відповідальністю
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС»

Законодавством передбачено, що з метою перевірки і підтвердження правильності річної фінансової звітності компанія з управління активами повинна щороку залучати аудитора (аудиторську фірму) для встановлення відповідності зазначеної звітності результатам своєї діяльності.

Аудитор (аудиторська фірма) не може бути пов’язаною особою компанії з управління активами.

Аудит результатів діяльності компанії з управління активами з активами відповідного інституту спільного інвестування здійснюється відповідно до вимог, встановлених Законом України “Про аудиторську діяльність”.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 22599983

Адреса: вулиця Замкова, будинок 5, місто Тернопіль, Україна, 46001.

1995 році Компанію було створено No 0804 від 14.12.2018 р. в Реєстрі аудиторів та суб’єктів у Розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності»

No 0768 відповідно до рішення АПУ No 356/4 від 29.03.2018 р. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості

Комплексне аудиторське обслуговування, аналізу фінансово-господарської діяльності, примітки фінансової звітності, консультації з питань податкового законодавства, трансфертного ціноутворення.

Щоб інвестувати, подайте заявку

Час може працювати на вас або проти.

Не втрачайте його.

    Наші контакти