Проведено незалежний аудит фінансової звітності фонду за 2023 рік

Проведено незалежний аудит фінансової звітності фонду  за 2023 рік

У квітні 2024 року незалежна аудиторська компанія ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС» провела щорічний зовнішній аудит фонду blago.invest (повна назва – венчурний пайовий інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «БЛАГО ІНВЕСТАКТИВ»), що складається з балансу (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2023 року, звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіту про pyx грошових коштів та звіту про власний капітал за рік i приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію.

За результатами аудиту, фінансова звітність фонду blago.invest відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан станом на 31 грудня 2023 року та його фінансові результати i грошові потоки за 2023 рік, що закінчився, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та відповідає вимогам законодавства України, що регулює питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

З текстом аудиторського звіту можна ознайомитися на нашому сайті у розділі «Документи».

Щоб інвестувати, подайте заявку

Час може працювати на вас або проти.

Не втрачайте його.

    Наші контакти