blago.invest успішно провів емісію власних цінних паперів

blago.invest успішно провів емісію власних цінних паперів

Пайовий інвестиційний фонд blago.invest відкриває широкому колу осіб можливості інвестувати власні кошти в реальний сектор української економіки – будівельний бізнес.


Інвестори, що інвестують власні кошти в blago.invest, отримуватимуть постійно високі пасивні доходи від масштабних девелоперських проєктів компанії blago. Інвестувати власні кошти у фонд можна шляхом придбання цінних паперів фонду.


Для цього, пайовий інвестиційний фонд blago.invest здійснив емісію власних цінних паперів – інвестиційних сертифікатів.

Порядок емісії, розміщення, обігу та викупу цінних паперів пайового фонду визначається нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, а також регламентом і проспектом емісії інвестиційного фонду.

Відповідно до вимог законодавства, інвестиційні сертифікати blago.invest випущені виключно в бездокументарній (електронній) формі.


Інвестиційні сертифікати – це пайові цінні папери, що посвідчують право власності інвестора на частку в пайовому інвестиційному фонді та право на отримання частини прибутку фонду.Прибутки, які отримані від інвестицій в будівельні проєкти компанії blago, після сплати всіх податків, інвестиційний фонд blago.invest виплачуватиме своїм інвесторам у вигляді дивідендів на інвестиційні сертифікати. Іншими словами, дивіденди – це частина прибутку інвестиційного фонду, яку отримує інвестор, що володіє інвестиційними сертифікатами.

Загальна кількість інвестиційних сертифікатів blago.invest, які можна придбати, є обмеженою розміром емісії, що становить 1 400 000 інвестиційних сертифікатів на суму 140 мільйонів гривень. Номінальна вартість одного сертифіката 100 гривень.

Саме тому, не варто зволікати з інвестиціями, щоб не проґавити свій шанс на отримання частини прибутку від будівельного бізнесу, разом із компанією blago.

Після проведення емісії, інвестиційним фондом вже реалізовано 88 000 інвестиційних сертифікатів blago.invest.

Щоб інвестувати, подайте заявку

Час може працювати на вас або проти.

Не втрачайте його.

    Наші контакти